شركت مهندسي آسياوات در سال 1379 با هدف ارائه خدمات مشاوره و اجرا در زمينه افزايش بهره وري، عارضه يابي و مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي، مديريت، طراحي، اجرا و تامين تجهيزات پروژه‌هاي صنعتي از جمله طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، طرحهاي بازيافت حرارت در صنعت نفت و گاز، پتروشيمي و برق در كشور تاسيس گرديد.

شركت آسياوات علاوه بر ارائه خدمات مشاوره در زمينه بهينه سازي و ارتقاء بهره وري خصوصاٌ در بخش بهره وري انرژي، اقدام به ارائه خدمات طراحي، تامين و نصب و راه اندازي سيستم هاي مرتبط با افزايش بهره وري و بهينه سازي توليد و مصرف انرژي نيز نموده است و در اين خصوص جهت انتقال تكنولوژي و كسب تجارب ديگر كشورها، نمايندگي چندين شركت معتبر خارجي را نيز در اختيار دارد.

در اين وب سايت فعاليتها و بخشهاي مختلف شركت مهندسي آسياوات معرفي مي گردد كه از طريق منوهاي مختلف قابل دستيابي مي باشد.